Ukloni ove reklame podržavajući Kanku ili pojačavajući kampanju.

  1. Likovi

Xiovænni de Sanctíl

Popus (a.k.a. The Divine, the Celestial, and the Radiant)

Unos

Spomenuti entitet

Ovaj se entitet spominje u 3 entiteta, bilješki ili kampanja. Vidi detalje.

Created by J Wall prije 1 godinu. Last modified by J Wall prije 2 mjeseca