Skip navigation

Remove ads by subscribing to Kanka or pojačavajući the campaign.

Unos

A Journeyman is a Hitchhiker who has completed their period of Apprenticeship

Sljedeća lista prikazuje sve likove koji su u ovoj organizaciji i svim njenim podorganizacijama. Možeš filtrirati stranicu da prikaže samo direktne članove.

Spomenuti entitet

Ovaj se entitet spominje u 9 entiteta, bilješki ili kampanja. Vidi detalje.

Created by Freiling prije 1 godinu. Last modified by Freiling prije 9 mjeseci

Select your language

Boosted feature

Click on the entity's image to set it's focus point instead of using the automated guess.

Boost Pale Light