חדשות

השאר מעודכן עם הפיתוחים החדשים של Kanka.

חדשות אחרונות

Roadmap May 2020
Roadmap May 2020
מאי 4, 2020
2.5 Year Review
2.5 Year Review
אפריל 21, 2020

Version 0.12.2

Version 0.12.2

אוקטובר 25, 2018

Improvements

  • Patreon: Linking up your patreon account with Kanka is now a lot clearer. #200
  • Journal/Quest: When saving a journal or quest, if an error is generated (missing field), the selected calendar is remembered and pre-loaded.

Bug Fixes

  • Journal/Quest: Errors when updating Journals or Quests linked to a calendar have been removed.

A huge thank you to all the amazing Patrons who make these frequent updates possible thanks to their support on Patreon! As always, feel free to join us on Discord to be part of the conversation.

עדכונים בדוא"ל

הרשם לאחד או יותר מערוצי החדשות שלנו כדי להשאר מעודכן עם העדכונים לKanka.
* Required
התראות