1. Obxectos
  2. Habilidades

Holy Molotov

Weapon, Thrown