Remove ads by supporting Kanka or boosting a campaign.

Entity list

Livia del Volpi
Sonia 1 week ago
Rodrigo Corraprara
Rafał Trąbski 1 week ago
Stravici do Tajnej Rady #1
Rafał Trąbski 1 week ago
Averardo Corraprara
Rafał Trąbski 1 week ago
Viego Corraprara
Rafał Trąbski 1 week ago
Umberto Corraprara
Rafał Trąbski 1 week ago
Syn kupca Corraprary
Rafał Trąbski 1 week ago
Terranova
Rafał Trąbski 1 week ago
Spezia
Rafał Trąbski 1 week ago
Calabari
Rafał Trąbski 1 week ago

Niemłody Dellijczyk to drugi ze sponsorowanych obecnie przez panią Henrietta de la Taviani wynalazców. Tobiasz jest architektem, budowniczym dworów, pałaców i kamienic, ale od zawsze marzył o czymś znacznie większym. Pragnął budować zamki, twierdze i fortece. Dlatego jego kufry wypełnione są nie zrealizowanymi nigdy projektami warowni, baszt, rawelinów i fortyfikacji, na finansowanie budowy których nie mógł znaleźć chętnych w swej ojczyźnie.

Zmęczony zleceniami na zaprojektowanie gorzelni lub kompleksu folwarcznego, Tobiasz wyemigrował wpierw do sąsiedniego Vermeru, gdzie tocząca się wojna domowa dawała nadzieję, że ktoś wreszcie zainteresuje się jego planami twierdz i fortów, a gdy również tam ludzie okazali się mieć zbyt ograniczone umysły, aby docenić jego wizje, zniechęcony architekt przeniósł się do Ragady.

Choć i tutaj początkowo pragnął wznieść którąś ze swych wyśnionych nocami i rozrysowanych za dnia twierdz, szybko zrezygnował z tego zamiaru, gdy ujrzał tutejsze ruiny rodiańskie rozsiane po całym królestwie. Jego umysł doznał nagłego objawienia i tak Tobiasz poświęcił się zupełnie nowemu przedsięwzięciu, dla którego znalazł sponsora w postaci Henrietty.