Creadors de mons

Kanka s'actualitza constantment, però aquí hi ha algunes de les funcions més importants.

Línies de temps

Representa visualment les línies de temps del món, imperis, famílies nobles o fins i tot d'un sol personatge.

Personatges, famílies, indrets

Duu un seguiment dels personatges, les seves famílies, la seva situació i molt més en qualsevol moment.

Col·laboratiu

Teniu companyia? Compteu amb nosaltres! Podeu convidar tots els amics per a ajudar-vos a construir la campanya junts!

Relacions

Cada entitat pot tenir una complicada xarxa de relacions amb altres entitats, incloent relacions secretes, invisibles per als jugadors.

Flora i fauna

Duu el seguiment de les criatures del món amb el mòdul de Races, i construeix un complex ecosistema amb les Notes niades.

Calendaris

Calendaris personalitzats amb els quals organitzar la campanya.

API

Voleu crear eines que s'integrin amb Kanka? Tot és a la Documentació API