Skip navigation

Ajuda

Treu aquests anuncis fent suport Kanka o millorant una campanya.

Com fer servir els filtres

Es poden usar els filtres per a limitar la quantitat de resultats mostrats a les llistes. Es pot filtrar per més d'un camp per a controlar detalladament què s'exclou amb els filtres.

!...
Afegint ! abans del text es busca qualsevol entitat que no contingui el text en aquest camp.
...!
Posant una ! al final del text, es busquen totes les altres entitats amb aquest text.
!!
En escriure !! a un camp, es buscaran totes les entitats on aquest camp estigui buit.

Es poden combinar les opcions de cerca als camps de text escrivint ;. Per exemple, Alex;!Smith.

Els filtres i l'ordre de les columnes a la llista d'entitats es guarden a la vostra sessió, així que mentre estigueu connectat no cal tornar-les a configurar a cada pàgina.


Attribute name

You can filter entities based on their attributes. The search fields are exact matches for both the name and value. When the value field is left empty, it looks for entities that have an attribute with that exact name. You can type !Level to exclude entities with an attribute called Level.

The filter doesn't evaluate attribute calculations. If an attribute has a value of HP * Level, searching for the result of that calculation isn't possible.


Si hi ha cap filtre, el botó de copiar s'activa i permet copiar els filtres, per a utilitzar-los després als widgets del taulell o filtrar els enllaços de l'accés directe.