On es poden crear déus i religions?

Recomanem crear els déus com a personatges i les religions com a organitzacions. Per a trobar a les deïtats ràpidament, podeu assenyalar-les amb l'etiqueta o el tipus apropiats.

Torna a les FAQ