Com es pot informar d'un error?

Uneiu-vos al nostre Discord i informeu de l'error al canal #errors-and-bugs.

Torna a les FAQ