Remove ads by subscribing to Kanka or millorant the campaign.

  1. Objectes
  2. Atributs

Conciencia

Sentient Sword
Podeu representar elements com els punts de vida o la intel·ligència d'una entitat mitjançant els atributs. Per a afegir-ne, cliqueu al botó de Administra, o apliqueu-los des d'una plantilla d'atributs.