Salta la navegació

Remove ads by subscribing to Kanka or millorant the campaign.

Podeu representar elements com els punts de vida o la intel·ligència d'una entitat mitjançant els atributs. Per a afegir-ne, cliqueu al botó de Administra, o apliqueu-los des d'una plantilla d'atributs.

Select your language

Boosted feature

Click on the entity's image to set it's focus point instead of using the automated guess.

Boost Kanka References